PWM یا مدولاسیون پهنای پالس

  ۱-تعریف PWM مخفف واژه‌ي Pulse Width Modulation و به معناي “مدولاسيون پهناي پالس” می باشد.در واقع PWM تكنيكي است كه به كمك آن مي‌توانيم مقدار ولتاژ پايه‌هاي خروجي كنترلر (مثلا درایو موتور ای سی) و فرکانس آن را كنترل كنيم. در بسياري از موارد، ما نياز به كنترل ولتاژ بر روي پایه های ميكروكنترلر یا درایور موتور…

Read More