کاربرد اینورتر ، مزایا و دلایل

مزایای کاربرد اینورتر کاربرد اینورتر کاربرد اینورتر کاربرد اینورتر  : مقدمه  با توجه به نوع کاربرد اینورتر و عملکرد الکترو موتورها روشهای مختلفی جهت کنترل سرعت این محرکه های الکتریکی استفاده  می شود.در این بین الکترو موتورهای DC درگذشته بجهت کنترل راحتر و پاسخ گویی مناسب به نیاز های صنعتی استفاده بیشتری در صنعت داشته است.ولی همواره بجهت…

Read More