۱-تعریف

PWM مخفف واژه‌ي Pulse Width Modulation و به معناي “مدولاسيون پهناي پالس” می باشد.در واقع PWM تكنيكي است كه به كمك آن مي‌توانيم مقدار ولتاژ پايه‌هاي خروجي كنترلر (مثلا درایو موتور ای سی) و فرکانس آن را كنترل كنيم.
در بسياري از موارد، ما نياز به كنترل ولتاژ بر روي پایه های ميكروكنترلر یا درایور موتور DC و AC داریم،مثلاً اگر بخواهيم سرعت موتور DC را كنترل كنيم، بايد ولتاژي كه به موتور اعمال مي‌شود را كنترل كرد در حقيقت سرعت موتور DC تقريباً تابع مستقيمي از ولتاژي است كه به آن اعمال مي‌شود یا سرعت و گشتاور موتور AC تابعی از فرکانسي و  ولتاژه اعمالی به آن است. مثلا اگر ولتاژ كاريِ یک موتور DC (ولتاژ استاندارد براي فعال سازي موتور كه بر روي بدنه‌ي آن نوشته مي‌شود) ۱۲ ولت باشد، با اعمال ولتاژ ۶ ولت روي آن، مي‌توانيد سرعت چرخش آن(rpm) را حدوداً به نصف كاهش داد، PWM در واقع روشي است تا ما بتوانيم با استفاده از همان منبع (۱۲ ولت) به نوعي ولتاژ را بين ۰ تا ۱۲ ولت تغيير داده و سرعتی از ۰ تا سرعت ماکزیمم داشته باشیم.

  ۲-عملکرد

 PWM همانطور که در بالا گفته شد کاربردهای متعددی دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

۱- استفاده از PWM (مدولاسیون پهنای پالس) جهت تولید ولتاژ DC دلخواه از منبع ثابت”کنترل سرعت موتور DC “:

PWM 2 مدولاسیون پهنای پالس

PWM مدولاسیون پهنای پالس

۲-  استفاده از PWM (مدولاسیون پهنای پالس) جهت تولید ولتاژ AC با فرکانس و سطح ولتاژ متفاوت” کنترل سرعت موتور AC “:

در اینورتر ها (درایو موتور AC) ابتدا برق AC ورودی را DC شده سپس با استفاده از PWM پالس مناسب برای گیت  IGBT ها جهت تولید ولتاژ AC  مناسب خروجی تولید می شود.

1 اینورتر PWM