ماشین آلات لمینیت و لایه گذاری ( Laminating and layering machines ) جهت لایه گذاری های لفاف های صنایع غذایی بصورت یک لا یا چند لا استفاده می شود.

ماشین آلات لایه گذاری ( Laminating machines ) به دو دسته کلی لمینیت حلالی ( Salvent Less ) و غیر حلالی ( Salvent Base ) تقسیم می شوند.

 فرایند لایه گذاری در لفاف های صنایع غذایی جهت نگهداری بهتر و مدت زمان نگهداری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش یک نتیجه