با گسترش سیستم های کنترلی  و نظارتی، مکانیزم های کنترل از راه دور یا تله متری از جایگاه و اهمیت بالاتری برخوردار گریده اند. امروزه سیستم کنترل از راه دور در بسیاری از بخش های صنعتی و غیر صنعتی وارد شده و روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.

تاثیر کاربرد تله متری در کشاورزی و دامداری ، هواشناسی ، نفت و گاز ،علوم فضایی ،خانه های هوشمند ، مسابقات ماشین سواری ، مدیریت آب ،صنایع اکتشافی ، صنایع دفاعی و صنایع فضایی کاملا مشهود بوده و در حال گسترش می باشد.

اصطلاح تله متری معمولا به مکانیسم های انتقال داده بی سیم (سیستم هایی رادیویی، سیستم های مافوق صوت و یا مادون قرمز) اشاره دارد، ولی این سیستم انتقال داده، رسانه های دیگر مانند تلفن و یا شبکه های کامپیوتری، لینک های نوری و یا دیگر ارتباطات سیمی مانند خط حامل فاز را نیز شامل می شود.

بسیاری از سیستم های تله متری مدرن امکان دریافت و انتقال داده های تله متری با شبکه های GSM و استفاده  از اس ام اس با هزینه های پایین وحضور در هر جایی که  پوشش شبکه موبایل باشد را فراهم کرده است.

فعالیت های گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون در حوزه تله متری

باتوجه به جدید بودن سیستم های کنترل از راه دور در ایران گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با بررسی این حوزه و با تکیه بر داشته های علمی و تجربی  و نیروهای فنی و کار آزموده خود اهم فعالیت هایی که توانسته و می تواند در حوزه سیستم های کنترل از راه دور در جهت رونق هرچه بیشتر این حوزه انجام دهد را بشرح ذیل اعلام می دارد:

  1. اتوماسیون و کنترل از راه دور گلخانه ها و سیستم های کاشت بافت و تنظیم و مشاهده پارامترهای حیاتی در حوزه کشاورزی
  2. تله متری و راه اندازی اینوتر چاه کشاورزی و امکان کنترل از راه دور
  3. اتوماسیون و تله متری ایستگاه های تقویت فشار و تنظیم سطح آب مخازن انتقال آب شهری و روستایی

پروژه های انجام شده گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون در حوزه تله متری و کنترل از راه دور نشانی  از موفقیت و مهمتر از آن اعتماد این حوزه به ما در ارائه راهکارهای بدیع و مهندسی و کاهش هزینه هاست.