اتوماسیون صنعتی در واقع بهره گیری از کنترل کننده های منطقی بجای اپراتورهای انسانی جهت کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی می باشد.بارزترین و شناخته شده ترین بخش اتوماسیون صنعتی بکارگیری بازوهای محرک و ربات های صنعتی می باشد.
هر سیستم اتوماسیونی از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است که در بخش نرم افزار دریافت دادها، پردازش و مدیریت و در نهایت ارسال فرامین جهت اکچوئیتور ها و محرک ها انجام میگردد و بخش سخت افزار شامل سنسورها (ماژولهای ورودی اطلاعات)، محرک ها(موتور ها ، بوبین ها و …)و سایر المان های عملیاتی می باشد.
به طورکلی برخی از مزایای اتوماسیون در صنعت از این قبیل اند:

  1. تکرارپذیری فعالیتها و فرایندها بدون اضافه کردن تجهیزات اضافی و هزینه مالی
  2. افزایش کیفیت محصولات تولیدی
  3. افزایش سرعت تولید (کمیت تولید )
  4. بکارگیری سیستم کنترل دقیق و نظارت بر روند تولید
  5. کاهش پسماندهای تولید (ضایعات)
  6. افزایش بهره وری واحدهای صنعتی از طریق کاهش هزینه های تولید
  7. افزایش ضریب ایمنی برای نیروی انسانی و کاهش فشارهای روحی و جسمی
    با توجه به موارد فوق و لزوم بروز رسانی خطوط تولید و ماشین آلات در صنایع مختلف جهت افزایش کارآمدی و بهره وری این صنایع گروه فنی مهندسی کنترل تک با تکیه بر دانش و تجارب متخصصین خود اماده ارائه خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های مختلف در این حوزه می باشد.