موتور AC نوعی موتور می باشد که با متغذیه جریان متناوب (AC) انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.
موتور های AC از لحاظ ساختار کلی به دو زیر گروه تقسیم می شوند.
۱- موتور AC سنکرون
۲- موتور AC آسنکرون (القایی)

 موتور AC سنکرون :

موتورهای سنکرون دسته‌ای از موتورهای AC هستند که روتور (قسمت دوار) در آن‌ها با سرعت ثابتی (سرعت چرخش میدان مغناطیسی)می‌چرخد. البته ثابت به این معنی که در صورت تغییر میزان بار مکانیکی روی شفت، سرعت موتور تغییر نخواهد کرد.در موتور سنکرون توان روتور به طور مستقیم از یک منبع خارجی تامین می‌شود سرعت موتور سنکرون از فرمول زیر بدست می آید:

سرعت موتور ACNS : سرعت موتور یا همان سرعت چرخش میدان مغناطیسیی برحسب RPM
F   : فرکانس شبکه
P  : تعداد قطب های موتور

اگر بخواهیم سرعت موتور را تغییر دهیم می‌بایست فرکانس تغذیهٔ آن را تغییر دهیم. روش دیگر برای تغییر سرعت چرخش روتور، تغییر تعداد قطب هاست. البته تعداد قطب‌ها جزو ویژگی‌های ذاتی موتور بوده و در زمان ساخت با توجه به نوع سیم پیچی استاتور مشخص می‌شود.

 موتور AC آسنکرون (القایی):

در موتورهای القایی سیم پیچ میدان که روی روتور سوار می شود به منبع مستقل وصل نمیشود و ولتاژسازی در هادی های روتور از طریق القای الکتریکی صورت می گیریدبهمین دلیل به آنها موتور های القایی گفته می شود.با القای ولتاژ در روتور، اختلاف سرعتی بین سرعت میدان دوار استاتور و سرعت گردش روتور بوجود می‌آید در غیر این صورت حرکت میدان دوار نسبت به روتور صفر خواهد شد و هادی‌های روتور شار میدان تولید شده توسط استاتور را قطع نکرده و در نتیجه ولتاژی در روتور القا نخواهد شد. این اختلاف سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت حرکت روتور در اصطلاح لغزش (Slip) نامیده می‌شود.

لغزش یک مؤلفه بدون واحد است. از آنجا که در موتورهای القایی اختلاف سرعت شرط و ضرورت عملکرد آنهاست به این موتورهای موتورهای غیرهمزمان یا آسنکرون می‌گویند.
سرعت روتور موتور القایی از فرمول مقابل بدست می آید:

سرعت موتور AC القایی

انواع موتور های القایی:

۱- موتور القایی ۳ فاز
استاتور موتور القایی سه فاز از منبع سه فاز تغذیه می کند و خود راه انداز می باشند
موتور های القایی سه فاز از نظر روتور به دو نوع تقسیم می شوند:
a) موتور القایی قفس سنجابی: در این موتور میله های مسی یا آلومینیومی در شیار های روتور جا گرفته است که این میله ها بوسیله دوحلقه انتهایی در دو طرف اتصال کوتاه شده اند.
b) موتور القایی روتور سیم پیچی شده :استاتور این موتور ها مانند موتور قفس سنجابی می باشد ولی روتور آن دارای سیم پیچی سه فاز می باشد که سه سر آن به حلقه های لغزان متصل است که روی محور روتور سوار شده است جاروبک های متکی بر حلقه های لغزان ورود مقاومت های خارجی را به مدار روتور ممکن می سازد

۲- موتورالقایی تک فاز
استاتور موتور القایی تک فاز از منبع تک فاز تغذیه می کند و جهت استارت نیاز به مدار راه انداز می باشند