در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ، مشتقات نفت در جهان تاریخی بسیار کهن دارد. اسناد تاریخی و کاوشهای باستان شناسی نشان می دهد که انسانها از کهنترین روزگاران نفت رامی شناختند. این کاوشها در ایران نشان می دهد که ساکنین فلات ایران ۵ تا ۶ هزار سال پیش قیر را به عنوان ملات در ساختمان و یا برای نصب و به هم چسباندن ظروف سفالین و اندود کردن کشتیها بکار می بردند. آشنايي بيشتر با نفت و مشتقات آن از زماني رو به پيشرفت گذاشت که پديده هايي چون افزايش جمعيت و گسترش تحولات اقتصادي، انسان را به استفاده هرچه بيشتر و بهتر از آن نيازمند ساخت.

تاریخچه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ايران با دارا بودن ۹ درصد منابع نفت دنيا اولين(قديمي‌ترين) کشور توليدکننده نفت در خاورميانه محسوب مي‌شود. اولين چاه نفت ايران درتاريخ ۵ خرداد ماه سال ۱۲۸۷ توسط “ويليام ناکس دارسي” سرمايه‌دار انگليسي از چاهي درمنطقه “مسجد سليمان” خوزستان استخراج شد و بدين وسيله فعاليت صنعت نفت و سایر صنایع وابسته در کشور ايران آغاز شد.

لزوم توسعه، به روز رسانی و اورهال تاسیسات در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی

اگر راندمان کاری تجهیزات به اندازه ۱۰ درصد کاهش یابد، اثبات شده است که در یک بازه عملیاتی معین ممکن است تا ۲۵ درصد سود تولید کاهش یابد. این امر به دلیل خرابیهای ناخواسته ، حوادث و توقفات تولید می باشد. این مهم ایجاب می کند که سرمایه‌گذاری برای نوسازی تاسیسات تولید در اولویت نگهداری و تعمیرات قرار گیرد.بنابراین برای حفظ ظرفیت تولید با حداکثر قابلیت اطمینان و بهینه‌سازی هزینه‌ها و کاهش مصرف انرژی توسعه، به روز رسانی و اورهال تاسیسات در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی امری ضروریست.

فعالیت های گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی

گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با تمام توان خود و بکارگیری نیروهای فنی و مجرب همواره سعی کرده گامی هر چند کوچک درتوسعه، به روز رسانی و اورهال تاسیسات در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی بردارد.

از این رو اهم فعالیت های پیشگام اتوماسیون در این حوزه بشرح ذیل اعلام می گردد:

  1. بازسازی و اتوماسیون سیستم های مانیتورینگ و سوپروایزری در تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی
  2. بروز رسانی و اتوماسیون سیستم های حفاظت کاتدی پایه دکلهای حفاری و چاه و سایر تاسیسات
  3. بازسازی و اتوماسیون بسیستم های فیلتراسیون ایستگاههای تقویت فشار گاز
  4. پایه ریزی و کنترل سیستم های کنترلی مبتنی بر انواع تجهیزات ابزار دقیق ، کنترل کننده منطقی و مکانیزمهای کنترل موقعیت با بروزترین متدها و تجهیزات اروپا

اهم پروژه های انجام شده گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون در حوزه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی بشرح ذیل به استحضار می رسد.