سروو موتور ها و سروو مکانیزم ها

تعریف 

سروو برگرفته از کلمه یونانی Servus  به معنی خدمتکار است و شاید به این دلیل یه این نوع از موتورها و سیستم های کنترلی سروو گفته می شود که مثل یک خدمتکار تحت کنترل بوده و با دقت به فرامین پاسخ می دهد.بطور کلی سروو موتور ها ، موتور هایی هستند که امکان کنترل بسیار دقیق موقعیت زاویه ای ، سرعت و گشتاور را فراهم می کندو در کنار این دقت بالا از سرعت پاسگویی بسیار بالایی نیز برخوردار می باشند.

 تاریخچه 

اولین سیستم با کنترل موقعیت فیدبکدار مربوط به موتور فرمان کشتی بوده است که موقعیت سکان کشتی های بزرگ را بر اساس موقعیت فرمان کشتی تنظیم می نمود.در این زمینه جان مک فارلین گری پیشرو بود و اختراع او روی SS Great شرقی در ۱۸۶۶ مورد استفاده قرار گرفت.

سیستم های سروو هم برای موتورهای DC  وهم برای AC کاربرد دارند در صنعت سروو موتورهای اولیه عموما به صورت DC بودند. زیرا سالهای طولانی کنترل جریان بالا از طریق SCR ها انجام می شد ولی هنگامی که ترانزیستورها توانائی کنتزل جریان بالا و تبدیل آن به فرکانس بالاتر را یافتند سروو موتور های AC بخاطر قیمت مناسب تر و هزینه نگهداری پایین تر رواج بیشتری یافتند سروو موتورهای اولیه خصوصا برای طراحی تقویت کننده های خود کنترل در اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند. امروزه می توان دسته ای از این موتورها را برای تقویت کننده های خود کنترل یا کنترل گر با فرکانس متغیر طراحی کرد بدین معنی که موتور می تواند در سیستم خود کنترل و نیز در سیستم فرکانس متغیر کاربردهای متفاوتی داشته باشد.

 مبانی سیستم سروو 

سیستم های که با استفاده از مکانیزم بازخورد (فیدبک) مانند رمز گذار (انکودر) و یا دیگر ابزارهای بازخورد مانند دماسنج ، فشارسنج ، رطوبت سنج ، دبی متر و … برای کنترل پارامترهای تحت کنترل استفاده می کنند سیستم های تحت کنترل سروومکانیزم گفته می شود.در یک سیستم سروو مکانیزم ممکن است از سروو موتور استفاده شود یا استفاده نشود بعنوان مثال دمای یک کوره که با یک ترموستات از طریق کم ویا زیاد شدن دمای مشعل و یا خاموش روشن شدن آن کنترل می شود یک سیستم سروومکانیزم بدون استفاده از سروو موتور می گویند.

 سیستم کنترل سروو موتور 

همانطور که از نام آن پیداست سروو موتور یک موتور فرمانبر یا سروو مکانیزم بوده که با فیدبک گیری از خروجی (حرکت شفت موتور) حرکت یا موقعیت نهایی را کنترل می کند. سروو موتورها معمولا جهت تشخیص موقعیت و سرعت حرکت شفت موتور از انکودر بهره می گیرند بگونه ای که موقعیت و سرعت اندازگیری شده توسط آن به مقایسه گر در سیستم کنترلی بازخورد شده و سیستم کنترلی فرمان لازم را جهت اصلاح موقعیت یا سرعت به موتور صادر می کند.
در ادامه انواع سیستم کنترلی بیان می گردد:

  • سیستم حلقه بازopen loop
  • سیستم حلقه بستهclose loop
  • سیستم تمام حلقه بستهfull close loop