صاحب نظران به حق اتوماسیون صنعتی را صنعتی صنعت ساز نامیده اند. صرف نظر از اینکه سیستم های اتوماسیون نقش مغز و اعصاب را برای یک کارخانه بازی می کنند و در نتیجه مهمترین و حساس ترین بخش های یک فرایند تولیدی را تشکیل می دهند،شواهد بسیاری برای راهبردی بودن اتوماسیون و کنترل در صنایع کشورها دلالت می نمایند. آمارهای جهانی نشان دهنده این واقعیت هستند که چند کشور صنعتی بزرگ جهان هم بزرگترین تولید کنندگان و هم بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری می باشند.

کنترل تکنیک بعنوان واحد کنترل و ابزار دقیق گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون برآن است تا با تکیه بر دانش و تجارب خود و نیازسنجی صنایع مختلف در جهت کاهش ضایعات ، افزایش راندمان و تیراژ تولید راه کارهای فنی و مشاوره ای را ارائه نمایید.

<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-493" src="http://controltech.ir/wp-content/uploads/product.png" alt="product" width="910" height="84"></p>

project

واحد پروژه کنترل تک فعالیت های خود را در زمینه اجرا ، بهسازی و مشاوره پروژه های اتوماسیون صنعتی  آغاز کرده و آماده بکارگیری علوم و فن آوری‌های نوین و اتوماسیون پیشرفته در صنایع مختلف می باشد.حوزه های عملیاتی این واحد شامل: سيستم های كنترل DCS ، اسكادا و مانيتورينگ ، ابزار دقيق ، كنترل رباتيك می باشد. پروفایل واحد پروژه در ادامه آمده است

education