صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ، مشتقات نفت در جهان تاریخی بسیار کهن دارد. اسناد تاریخی و کاوشهای باستان شناسی نشان می دهد که انسانها از کهنترین روزگاران نفت رامی شناختند. این کاوشها در ایران نشان می دهد که ساکنین فلات ایران ۵ تا ۶ هزار سال پیش قیر را به عنوان ملات…

Read More

تله متری

با گسترش سیستم های کنترلی  و نظارتی، مکانیزم های کنترل از راه دور یا تله متری از جایگاه و اهمیت بالاتری برخوردار گریده اند. امروزه سیستم کنترل از راه دور در بسیاری از بخش های صنعتی و غیر صنعتی وارد شده و روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد. تاثیر کاربرد تله…

Read More