صاحب نظران به حق اتوماسیون صنعتی را صنعتی صنعت ساز نامیده اند. صرف نظر از اینکه سیستم های اتوماسیون نقش مغز و اعصاب را برای یک کارخانه بازی می کنند و در نتیجه مهمترین و حساس ترین بخش های یک فرایند تولیدی را تشکیل می دهند،شواهد بسیاری برای راهبردی بودن اتوماسیون و کنترل در صنایع کشورها دلالت می نمایند. آمارهای جهانی نشان دهنده این واقعیت هستند که چند کشور صنعتی بزرگ جهان هم بزرگترین تولید کنندگان و هم بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری می باشند. اتوماسیون صنعتی  اتوماسیون صنعتی

کنترل تک برآن است تا با تکیه بر دانش و تجارب خود و نیازسنجی صنایع مختلف در جهت کاهش ضایعات ، افزایش راندمان و تیراژ تولید راه کارهای فنی و مشاوره ای را ارائه نمایید.

آدرس:
تلفن تماس:
Azadi
Iran,+98

Powered by themekiller.com